Kristīne Gailīte

<p>Core Flow, Urban flow, Sunday Flow jogas pasniedzēja</p>

Ar jogu nodarbojos kopš 2013.gada. Mana pamatprofesija ir saistīta ar jurisprudenci, taču kustība vienmēr ir bijusi mana kaislība. Kaut arī sākotnēji jogā mani vilināja galvenokārt asanas jeb fiziskā prakse, laika gaitā – ķermenim un arī prātam kļūstot atvērtākam un brīvam – arvien lielāku interesi raisīja pārējie jogas atzari un tās garīgā puse. Mana ikdienas prakse, kas pamatā balstīta uz enerģiskās un dinamiskās vinyasa jogas principiem, turpina attīstīties vēl joprojām.

Meklējot veidus, kā padarīt savu jogas praksi ilgtspējīgu, pēdējo divu gadu laikā esmu sākusi savā praksē inkorporēt vairāk fizioterapijas elementu, kas salāgo klasiskās, tradicionālās vinyasa principus ar mūsdienu cilvēkam raksturīgo sēdošo dzīvesveidu un ikdienas kustību ieradumiem.

Interese par anatomiju un ķermeņa kustību bija pamatā manai izvēlei uzsākt jogas pasniedzēja apmācības kursu pie savas jogas skolotājas Lara Heimann, kura radījusi LYT metodi. Šai metodei, kas balstīta uz vinyasa principiem, raksturīga mērķtiecīga kustību secība, lai palīdzētu ikvienam – sākot ar iesācējiem līdz pat profesionāliem sportistiem – pārveidot ierastos kustību paternus jeb ieradumus, uzlabotu stāju un gaitu un rezultātā justos stiprāks, enerģiskāks un līdzsvarotāks gan uz jogas paklāja, gan ārpus tā.

Ilgtspējīga pieeja jogai ir tas, kas manu praksi šodien padara īpašu un motivē iznest ārpus paklājiņa to enerģiju, ko kultivēju uz tā.

Priecāšos satikt Tevi uz paklājiņa grupu vai privātajās nodarbībās!

Instagram: @kristinegailite

// ENG //

I have been practicing yoga since 2013. My day job is in law but I have always had a big passion for movement. Although initially yoga drew me in through the asanas or the physical practice, over time – as the body and mind became more open and free – the other branches of yoga and its spiritual side started to grow on me as well. My daily practice, which is based on the strong and dynamic vinyasa yoga principles, continues to develop.

In search of ways to make my yoga practice more sustainable, over the past two years I have started to incorporate elements of physical therapy into my practice. This way I am able to align the principles of classical, traditional vinyasa with our modern-day lifestyle and habitual patterns which, more often than not, are quite sedentary.

My interest in anatomy and how it relates to safer movement patterns drove my choice to start a yoga teacher training course with my teacher Lara Heimann who is the creator of the LYT method. This method, which is based on the principles of vinyasa, is characterized by targeted movement sequences to help everyone from novices to professional athletes retrain habitual movement patterns and postural imbalances to feel stronger, more energized, and more balanced both on and off the mat.

A sustainable approach to yoga is what makes my practice today special and enables me to take what I cultivate on the mat to my habitual patterns off the mat.

I will be delighted to meet you either in the group classes or privately!

Instagram: @kristinegailite