Signija Linde

Urban flow, Urban Power, Slow Flow, Yin jogas pasniedzēja

Signija ir meitene, kura lielāko savu dzīves daļu pavadījusi sarunās ar cilvēkiem, dokumentējot piedzīvoto, pēc tam no iegūtā materiāla veidojot intervijas un rakstus. “Viens no trakākajiem piedzīvojumiem bija ceļojums uz Indiju, kur apjautu dzīves krāšņumu un nozīmi. Tur pirmo reizi sajutu pati savu esību, tas notika uz jogas paklājiņa, kad skolotājs man pienāca klāt un teica: “Ķermenis pozā nedrīkst saļimt, tam ir jābūt spēcīgam un prātam koncentrētam. Mans ķermenis parāda to, kāda ir mana attieksme pret dzīvi.” Šis teikums mani dziļi aizkustināja. Kopš tā brīža sapratu, ka vēlos veltīt savu dzīvi ķermeņa un gara apvienošanai caur kustību, lai ķermenis atspoguļo mana gara spēku,” norāda Signija, kura savu 200 stundu YIN&YANG jogas stila pasniedzējas sertifikātu ieguvusi Bali. “Nodarbībās uzmanību pievēršu elpai, kas savienojumā ar kustību rada meditatīvu stāvokli, kurā varam sajust paši savu spēku. Iemācoties strādāt ar prātu un koncentrējot to uz elpu, prāts atslābst, tādejādi sirds enerģija kļūst plašāka un esība padara mūs dzīvākus,” stāsta Signija.
Urban Yoga studijā Signija vada Urban flow un Flow & Yin jogas nodarbības.

//ENG///
Signija is a journalist and a yoga teacher, who has discovered the power of movements. She has been working as a journalist for most of her life, listening to other people life stories and opinions afterwards creating articles or interviews about them, so other people can discover them too. “One of the most powerful experiences which changed my life completely happened in India on a yoga mat, when my teacher stood next to me and told me that your body is representing your attitude in life. And to be honest I was standing a little bit lazy, from that point on I understood that I want to master my body and therefore my mind, because everything is connected, isn’t it?” asks Signija. She got her 200HR YIN&YANG style yoga teacher certificate in Bali.
“In my classes I am focusing on the movement which is connected with our breath, creating meditative state, so we are calming the mind down and opening our selves to feeling our heart energy. Creating a unified feeling, accepting all parts about ourselves, so we can become more alive in peace,” says Signija.
At our yoga studio Signija is teaching Urban flow and Flow&Yin yoga classes.
“Yoga does not change the way we see things, it transforms the person who sees,” quotes Signija.